Skip to main content

Show filters

Hide filters

обезпечаване на защита и сигурност на ИКТ устройства

Description

Description

Обезпечава защита на устройства и цифрово съдържание, разбира рисковете и заплахите в цифровата среда. Информиран е за мерките за безопасност и сигурност, и надлежно зачита сигурността и неприкосновеността на личния живот. Използва инструменти и методи, които увеличават в максимална степен сигурността на ИКТ устройства и информация чрез контролиране на достъпа, например пароли, цифрови подписи, биометрия и защита на системи като защитна стена, антивирусна защита, спам филтри.

URI на понятието

Status

released