Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

измерване на устойчивостта на туристически дейности

Description

Description

Събира информация, наблюдава и оценява въздействието на туризма върху околната среда, включително върху защитените територии, върху местното културно наследство и върху биологичното разнообразие, с цел намаляване на въглеродния отпечатък на дейностите в отрасъла. Това включва провеждане на проучвания относно посетителите и оценяване на възможни обезщетения за компенсиране на вреди.

URI на понятието

Status

released