Skip to main content

Show filters

Hide filters

разчитане на геометрични размери и допуски

Description

Description

Разбира и оценява моделите и символния език на системата за геометрично оразмеряване и определяне на допуски (GD&T), указваща инженерни допуски.

Връзки

URI на понятието

Status

released