Skip to main content

Show filters

Hide filters

проверяване на играчки и игри за повреди

Description

Description

Намира повреди и пукнатини в игри и играчки в магазина; взема подходящите мерки за поправка.

URI на понятието

Status

released