Skip to main content

Show filters

Hide filters

правене на опити за иновации на текущи практики

Description

Description

Търси подобрения и представя иновативни решения, творчество и алтернативно мислене за разработване на нови технологии, методи или идеи за свързани с работата проблеми, за които носи отговорност.

Алтернативен етикет

въвеждане на иновации

правене на опити за иновации на текуща практика

правенето на опити за иновации на текущи практики

предлагане на иновативни идеи

Връзки

URI на понятието

Status

released