Skip to main content

Show filters

Hide filters

превеждане на езикови понятия

Description

Description

Превежда от един език на друг. Съгласува думи и изрази със съответните чуждоезикови еквиваленти, като запазва посланието и нюансите на оригиналния текст.

URI на понятието

Status

released