Skip to main content

Show filters

Hide filters

прилагане на дипломатически принципи

Description

Description

Прилага процесите, свързани със създаването на международни договори, като води преговори между представители на различни държави, защитава интересите на правителството на държавата по произход и улеснява постигането на компромис.

URI на понятието

Status

released