Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

прилагане на корпоративните политики

Description

Description

Прилага принципите и правилата, уреждащи дейностите и процесите на дадена организация.

Връзки

URI на понятието

Status

released