Skip to main content

Show filters

Hide filters

търговска аргументация

Description

Description

Техниките и методите за продажба, които се използват за представяне на продукт или услуга на клиентите по убедителен начин и за удовлетворяване на техните очаквания и потребности.

Алтернативен етикет

рекламна стратегия

Връзки

URI на понятието

Status

released