Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

експлоатиране на инсталация за биогаз

Description

Description

Борави с оборудване, което обработва енергийни култури и отпадъци от фермите, наричани анаеробни разградители. Гарантира правилното функциониране на оборудването при преобразуването на биомаса в биогаз, която се използва за производство на топлинна и електрическа енергия.

Връзки

URI на понятието

Status

released