Skip to main content

Show filters

Hide filters

провеждане на металургичен структурен анализ

наблюдение, инспектиране и извършване на тестове

наблюдение, проверка и изпитване на оборудване, системи и продукти

извършване на качествен контрол

оценка на системи, програми, оборудване и продукти

tрансверсални умения и компетентности

социални и комуникационни умения и компетентности

Общуване

докладване на факти

достъп и анализиране на цифрови данни

обработка на цифрови данни

оценяване на данни, информация и цифрово съдържание

анализ и оценка на информация и данни

анализ и оценка на информация и данни

проверяване на данни

работа с компютри

достъп и анализиране на цифрови данни

управление и анализ на цифрови данни

извършване на анализ на данни

умения

информационни умения

документиране и записване на информация

документиране на технически проекти, процедури, проблеми или дейности

докладване на резултати от анализ

провеждане на металургичен структурен анализ

Description

Description

Извършва подробен анализ, свързан с изследването и изпитването на нови продукти от метал.

URI на понятието

Status

released