Skip to main content

Show filters

Hide filters

съветване относно разработването на учебни програми

Description

Description

Съветва специалисти и длъжностни лица в сферата на образованието относно разработването на нови учебни програми или промени в съществуващите учебни програми.

Връзки

URI на понятието

Status

released