Skip to main content

Show filters

Hide filters

осигуряване на спазването на правни изисквания

Description

Description

Гарантира съответствие с установените и приложимите стандарти и правни изисквания, например спецификации, политики, стандарти или закони за целта, която организациите се стремят да постигнат в своите усилия.

Алтернативен етикет

осигуряване на спазването на законодателни разпоредби

осигуряване на спазването на правните изисквания

осигуряване на спазването на нормативни изисквания

осигуряване на спазването на нормативни разпоредби

осигуряването на спазването на правни изисквания

Връзки

URI на понятието

Status

released