Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

обработване на рекламации от клиенти

Description

Description

Администрира жалби и коментари от недоволни клиенти, за да може опасенията да се вземат под внимание и, когато е приложимо, да се осигури бързо предоставяне на услугата.

Алтернативен етикет

обработване на жалби от клиенти

обработване на клиентски рекламации

обработване на рекламация от клиент

обработване на рекламация от клиенти

приемане на жалби от клиенти

приемане на рекламации от клиенти

разрешаване на рекламации от клиенти

Връзки

URI на понятието

Status

released