Skip to main content

Show filters

Hide filters

обработване на рекламации от клиенти

Description

Description

Администрира жалби и коментари от недоволни клиенти, за да може опасенията да се вземат под внимание и, когато е приложимо, да се осигури бързо предоставяне на услугата.

Алтернативен етикет

приемане на жалби от клиенти

обработване на рекламация от клиент

обработване на клиентски рекламации

разрешаване на рекламации от клиенти

обработване на жалби от клиенти

приемане на рекламации от клиенти

обработване на рекламация от клиенти

Връзки

URI на понятието

Status

released