Skip to main content

Show filters

Hide filters

електрически стълбове

Description

Description

Видовете високи конструкции, които се използват за пренос и разпределение на електрическа енергия и които поддържат въздушните електропроводи, например променлив ток с високо напрежение и електрически стълбове с постоянен ток с високо напрежение. Различните видове проектиране на стълбове и материалите, използвани за тяхното изграждане, както и видовете токове.

URI на понятието

Status

released