Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

финансов отчет

Description

Description

Наборът от финансови записи, разкриващи финансовото състояние на дружеството в края на определен период или на счетоводната година. Финансовите отчети се състоят от пет части, които са: отчет за финансово състояние, отчет за всеобхватен доход, отчет за промените в собствения капитал (ОПСК), отчет за паричните потоци и бележки.

Връзки

URI на понятието

Status

released