Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

финансов отчет

Description

Description

Наборът от финансови записи, разкриващи финансовото състояние на дружеството в края на определен период или на счетоводната година. Финансовите отчети се състоят от пет части, които са: отчет за финансово състояние, отчет за всеобхватен доход, отчет за промените в собствения капитал (ОПСК), отчет за паричните потоци и бележки.

Връзки

URI на понятието

Status

released