Skip to main content

Show filters

Hide filters

измерване на хидравлично налягане

Description

Description

Проверява хидравличното налягане в система за циркулация на водата, като използва вграден измервателен уред или чрез закрепване на уред за измерване на водното налягане върху тръбата. Ако уредът е самостоятелен, трябва да понижи налягането на системата преди да сложи уреда за измерване.

URI на понятието

Status

released