Skip to main content

Show filters

Hide filters

поддържане на офис системите

Description

Description

Поддържа управлението и обслужването на различните офис системи, необходими за гладкото и ежедневно функциониране на офис съоръженията, например системи за вътрешна комуникация, софтуер за обща употреба в дружеството и офис мрежи.

URI на понятието

Status

released