Skip to main content

Show filters

Hide filters

преподаване на езикознание

Description

Description

Обучава учащите в теорията и практиката на лингвистиката, по-конкретно по лингвистична типология, езиково инженерство, криптоанализ, семиотика, синтаксис, прагматика, фонетика и морфология.

URI на понятието

Status

released