Skip to main content

Show filters

Hide filters

администриране на договори за наем

Description

Description

Съставя и обработва договора между лизингодателя и лизингополучателя, което позволява на лизингополучателя да ползва правата на ползване на собственост, притежавани или управлявани от лизингодателя за определен период от време.

URI на понятието

Status

released