Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

бюджетни принципи

Description

Description

Принципи за оценка и планиране на прогнози за стопанска дейност, изготвяне на редовен бюджет и на отчети.

Връзки

URI на понятието

Status

released