Skip to main content

Show filters

Hide filters

извършване на обслужване на клиенти

Description

Description

Поддържа възможно най-високо ниво на обслужване на клиенти и гарантира, че обслужването на клиенти винаги се извършва професионално. Помага на потребителите или участниците да се чувстват спокойни и поддържа специални изисквания.

Scope note

Might include keeping the customers informed about the current status of their orders or waiting times.

Алтернативен етикет

извършване на обслужване на клиентите

обслужване на клиенти

извършването на обслужване на клиенти

полагане на грижи за клиентите

осигуряване на помощ за клиенти

обгрижване на клиенти

Връзки

URI на понятието

Status

released