Skip to main content

Show filters

Hide filters

оптимизиране на производството

Description

Description

Анализира и идентифицира силните и слабите страни на решенията, заключенията или подходите към проблемите; формулира и планира алтернативни подходи.

Връзки

URI на понятието

Status

released