Skip to main content

Show filters

Hide filters

оценяване на райони за изграждане на електропреносни линии

Description

Description

Прави оценка на района, с цел да се установи дали той би бил подходящ за изграждане на подземни или за надземни електропреносни линии, както и да се оценят енергийните нужди на района и как той би могъл да се свърже по-добре с мрежата.

URI на понятието

Status

released