Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на оборудване за безразрушително изпитване

Description

Description

Използва специфични методи и оборудване за безразрушително изпитване, които не причиняват повреди на продукта, например рентгенови лъчи, ултразвуково изпитване, проверка на магнитни частици, индустриално КТ сканиране и др., за да се открият дефектите и да се гарантира качеството на произведен и ремонтиран продукт.

Връзки

URI на понятието

Status

released