Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

моделиране на бизнес процес

Description

Description

Инструментите, методите и символиката, като моделирането на стопанските процеси и езикът за изпълнение на стопанските процеси, използвани за описание и анализ на характеристиките на даден стопански процес и за модела на неговото по-нататъшно развитие.

Алтернативен етикет

BPMN

бизнес анализиране

бизнес моделиране

моделиране на бизнес процеси

моделиране на процес

моделирането на бизнес процес

Връзки

URI на понятието

Status

released