Skip to main content

Show filters

Hide filters

координиране на оперативните дейности

Description

Description

Синхронизира дейностите и отговорностите на оперативния персонал, за да се гарантира, че ресурсите на дадена организация се използват възможно най-ефективно за постигане на определените цели.

Връзки

URI на понятието

Status

released