Skip to main content

Show filters

Hide filters

инвестиционен анализ

Description

Description

Методи и инструменти за анализ на инвестициите спрямо тяхната потенциална възвръщаемост. Определяне и изчисляване на коефициента на рентабилност и на финансовите показатели във връзка със свързаните рискове, които да насочват вземането на решения за инвестиране.

Връзки

URI на понятието

Status

released