Skip to main content

Show filters

Hide filters

управление на планове за евакуация при извънредна ситуация

Description

Description

Следи за бързи и безопасни планове за евакуация при извънредна ситуация.

Алтернативен етикет

управление на планове за евакуация

управлението на планове за евакуация при извънредна ситуация

управление на плановете за евакуация при извънредна ситуация

управление на планове за евакуация при спешен случай

Връзки

URI на понятието

Status

released