Skip to main content

Show filters

Hide filters

компютърна предпечатна подготовка

Description

Description

Създаване на документи с помощта на умения за оформление на страници на компютър. Софтуерът за компютърна предпечатна подготовка може да генерира оформление, както и текст и изображения с типографско качество.

URI на понятието

Status

released