Skip to main content

Show filters

Hide filters

писане на доклади от инспекции

Description

Description

Пише резултатите и заключенията от инспекцията по ясен и разбираем начин. Влиза в процеса на инспекцията, например контакти, резултати и предприети стъпки.

Връзки

URI на понятието

Status

released