Skip to main content

Show filters

Hide filters

обезопасяване на тежка строителна техника

Description

Description

Обезопасява тежко оборудване, например кулокранове или бетонови помпи, преди, по време и след употреба за предотвратяване на увреждането на машините, работниците или строителния обект. Предприема предпазни мерки, например прибиране на роботизираната ръка на бетонните помпи или връщането на блока с куката обратно до начална позиция.

URI на понятието

Status

released