Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

проектиране на вентилационна мрежа

Description

Description

Проектира вентилационна мрежа. Изготвя и планира разположението на вентилацията, като използва специализиран софтуер. Проектира отоплителни или охладителни системи според изискванията. Подобрява ефективността на вентилационната мрежа с цел намаляване на потреблението на енергия, включително взаимодействието между сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия (nZEB), нейното използване и правилната вентилационна стратегия.

URI на понятието

Status

released