Skip to main content

Show filters

Hide filters

пазар за ИКТ

Description

Description

Процесите, заинтересованите страни и динамиката на веригата на стоките и услугите в сектора на ИКТ.

Връзки

URI на понятието

Status

released