Skip to main content

Show filters

Hide filters

полупроводници

Description

Description

Полупроводниковите изделия са основни компоненти на електронните вериги и съдържат свойства както на изолатори, като стъкло, така и на електрически проводници, например медни проводници. Повечето полупроводници са направени от кристали от силиций или германий. Чрез въвеждането на други елементи в кристала с употребата на допинг, кристалите се превръщат в полупроводници. В зависимост от количеството електрони, създадено от допинговата процедура, кристалите се превръщат в полупроводници от тип N или в полупроводници от тип P.

Връзки

URI на понятието

Status

released