Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

наблюдаване на предоставянето на услуги

Description

Description

Гарантира, че всички служители осигуряват отлично обслужване на клиенти в съответствие с политиката на дружеството.

Алтернативен етикет

наблюдаване на предоставянето на услугите

наблюдаването на предоставянето на услуги

следене на предоставянето на услуги

Връзки

URI на понятието

Status

released