Skip to main content

Show filters

Hide filters

водене на регистър за запасите

Description

Description

Води писмена документация за количеството запаси в склад, входящи и изходящи продукти, необходими за правилното извършване на услугите, ремонта и техническото обслужване.

Алтернативен етикет

водене на регистър за складовата наличност

Връзки

URI на понятието

Status

released