Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

вземане на стратегически бизнес решения

Description

Description

Анализира бизнес информацията и се консултира с директорите за вземане на решения в различни аспекти, които засягат перспективата, производителността и устойчивото функциониране на дадено дружество. Разглежда възможностите и алтернативите на даден проблем и взема разумни рационални решения въз основа на анализ и опит.

Връзки

URI на понятието

Status

released