Skip to main content

Show filters

Hide filters

записване на ремонтите

Description

Description

Изготвя записи за извършените ремонти и поддръжка, за използваните части и материали и за други факти, свързани с ремонта.

Връзки

URI на понятието

Status

released