Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

zemědělský inspektor/zemědělská inspektorka

Description

Code

3359.1

Description

Zemědělští inspektoři sledují zemědělské činnosti v zemědělských podnicích a jiných zemědělských zařízeních. Kontrolují činnosti, jako jsou zdravotní a bezpečnostní opatření, náklady a výrobní postupy, s cílem zajistit, aby činnosti pracovníků byly v souladu s řádnými právními předpisy a normami. Zemědělští inspektoři rovněž analyzují svá zjištění a podávají o nich zprávy.

Alternativní označení

zemědělská inspektorka

zemědělský inspektor

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences