Skip to main content

Is é rud é ESCO an t-aicmiú ilteangach Eorpach le haghaidh scileanna, inniúlachtaí, cáilíochtaí agus gairmeacha. Cuid den straitéis Eoraip 2020 is ea ESCO.

In ESCO, liostaítear agus déantar catagóiriú ar na scileanna, na hinniúlachtaí, na cáilíochtaí agus na gairmeacha atá ábhartha ó thaobh mhargadh saothair an Aontais Eorpaigh agus ó thaobh oideachais agus oiliúna. Léirítear ann ar dhóigh chórasach an gaol atá idir na coincheapa éagsúla.