Skip to main content

Show filters

Hide filters

domāšanas prasmes un kompetences

Description

Description

Prasmes un kompetences, kas saistītas ar prāta spēju pielietošanu, vācot, iedomājoties, analizējot, sintezējot un/vai novērtējot informāciju, kas iegūta novērojumu, pieredzes, pārdomu, spriešanas vai saziņas rezultātā. Tās ietver spēju novērtēt un izmantot dažāda veida informāciju, lai ar ierastām un jaunām metodēm plānotu darbības, sasniegtu mērķus, atrisinātu problēmas, meklētu risinājumus un veiktu sarežģītus uzdevumus.

URI jēdziens

Status

obsolete