Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

praktijklector sociaal werk

Description

Code

2310.2

Description

Onderwijzend personeel in de sociale praktijk onderwijs, superviseert en beoordeelt leerlingen van het maatschappelijk werk voor, tijdens en na het behalen van hun diploma. Zij dragen bij aan hun plaatsing en hebben de bevoegdheid om studenten aan te bevelen op basis van passend bewijsmateriaal.

Alternatief label

praktijkbegeleider maatschappelijk werk

trajectbegeleider sociaal werk

trajectbegeleidster maatschappelijk werk

trajectbegeleider maatschappelijk werk

praktijklector maatschappelijk werk

praktijkbegeleidster sociaal werk

praktijkbegeleidster maatschappelijk werk

praktijkbegeleider sociaal werk

trajectbegeleidster sociaal werk

Regulering

Wilt u weten of en hoe dit beroep gereglementeerd is in EU-lidstaten, EER-landen of Zwitserland? Raadpleeg dan de database van gereglementeerde beroepen van de Commissie. Database van gereglementeerde beroepen:

vaardigheden