Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ekonomista

Description

Code

2631.2

Description

Ekonomiści prowadzą badania i opracowują teorie w dziedzinie ekonomii (zarówno analizy mikroekonomiczne, jak i makroekonomiczne). Analizują tendencje i dane statystyczne oraz w pewnym stopniu pracują z ekonomicznymi modelami matematycznymi, żeby doradzać przedsiębiorstwom, rządom i instytucjom powiązanym. Udzielają porad w zakresie wykonalności produktu, tendencji prognoz, rynków wschodzących, polityk podatkowych i tendencji w konsumpcji.

Etykieta synonimiczna

ekonometryk

ekonofizyk

ekonomistka

analityk makroekonomiczny

ekonomista społeczny

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności