Skip to main content

Show filters

Hide filters

pregătește situații financiare

Description

Description

Colectează, introduce și să pregătește setul de evidențe financiare care dezvăluie situația financiară a unei societăți la sfârșitul unei anumite perioade sau al unui anumit exercițiu financiar. Situațiile financiare compuse din cinci părți care sunt situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii (SOCE), situația fluxurilor de numerar și notele.