Skip to main content

Show filters

Hide filters

declarații financiare

Description

Description

Setul de înregistrări financiare care dezvăluie situația financiară a unei societăți la sfârșitul unei perioade stabilite sau exercițiului financiar. Declarațiile financiare compuse din cinci părți care sunt situația poziției financiare, situația venitului global, situația modificărilor capitalurilor proprii (SOCE), situația fluxurilor de trezorerie și notele.

Etichetă alternativă

depunere de declarații financiare

Relații