Skip to main content

Pilonul Ocupații este unul dintre cei doi piloni ai ESCO. El structurează conceptele legate de ocupații. Pentru a structura ocupațiile, el folosește raporturile ierarhice dintre acestea, metadate, precum și corespondențe cu Clasificarea internațională standard a ocupațiilor (ISCO).
Ocupații
 

Partea privind aptitudinile din cadrul ESCO face distincția între i) conceptele de aptitudine/competență și ii) conceptul de cunoștințe, indicând tipul de aptitudini. Cu toate acestea, nu se face nicio distincție între aptitudini și competențe. Fiecare dintre aceste concepte este însoțit de un termen preferat și de o serie de termeni nepreferați în fiecare dintre cele 28 de limbi ale ESCO. Fiecare concept include, de asemenea, o explicație sub formă de descriere.
Aptitudini și competențe
 

Calificările sunt rezultatul formal al unui proces de evaluare și de validare, care este obținut atunci când un organism competent stabilește că o persoană a obținut rezultate ca urmare a învățării la anumite standarde. Informațiile privind calificările la nivel european sunt afișate acum în Europass și provin din bazele de date cu calificări naționale ce reflectă cadrele naționale ale calificărilor, care sunt deținute și gestionate de statele membre ale UE.
Calificări