Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pracovník/pracovníčka online marketingu

Description

Code

2431.10.4

Description

Pracovníci online marketingu využívajú na prezentáciu tovaru a značiek e-mail, internet a sociálne médiá.

Alternatívne označenie

pracovníčka online marketingu

online marketérka

online marketér

pracovník online marketingu

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept