Skip to main content

Show filters

Hide filters

špecialista/špecialistka v oblasti sietí IKT

Description

Code

2523.3

Description

Špecialisti v oblasti sietí IKT implementujú, udržiavajú a podporujú počítačové siete. Vykonávajú aj modelovanie, analýzu a plánovanie sietí. Môžu takisto navrhovať sieťové a počítačové bezpečnostné opatrenia. Môžu vyhľadávať a odporúčať hardvér a softvér pre sieťovú a dátovú komunikáciu.

Alternatívne označenie

konfigurátorka siete

konfigurátor siete

odborník na konfiguráciu siete

odborníčka na konfiguráciu siete

sieťová vývojárka

sieťový vývojár

špecialista v oblasti sietí

špecialistka v oblasti sietí

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept