Skip to main content

Show filters

Hide filters

vypracúvať licenčné zmluvy

Description

Description

Vytvoriť podmienky týkajúce sa prideľovania obmedzených práv na užívanie nehnuteľností alebo služieb.

URI – koncept